Wybitne postacie

Wolny rynek, prawda, polityka

Charakterystyka

Frederic Bastiat - francuski XIX wieczny prawnik, ekonomista, piewca liberalizmu, znakomicie obnażył socjalizm (ponad 160 lat temu!). Autor książki "Prawo", znakomitej opowieści "Co widać a czego nie widać" i in.

Ludwig von Mises - najbardziej chyba znany przedstawiciel Austriackiej Szkoły Ekonomii, napisał wiele znakomitych dzieł nt. ekonomii, działania ludzi itd. M.in. "Ludzkie działanie", "Socjalizm", "Teoria pieniądza i kredytu" i wiele in.

Eugen von Böhm-Bawerk - Kapitał i zysk z kapitału

Friedrich von Hayek - Fryderyk von Hayek; Droga do zniewolenia

Adam Smith - (1723-1790) - szkocki myśliciel i filozof, autor Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów

Henry Hazlitt -

Carl Menger - twórca Austriackiej Szkoły Ekonomii, autor "Zasad ekonomii".

Ronald Reagan - aktor, prezydent Stanów Zjednoczonych w l. 1981-1989

Milton Friedman -

Margaret Thatcher - chemik, prawnik, Małgorzata baronessa Thatcher - premier Wielkiej Brytanii w l. 1979-1990

Margaret Thatcher M. Thatcher

Murray Rothbard - Maurycy Rothbard - libertarianin

Adam Heydel - wybitny polski ekonomista

Bertrand de Jouvenel

Hesus Huerta de Soto - hiszpański ekonomista

Hans Hermann Hoppe

Stefan Kisielewski

Janusz Korwin-Mikke

Stanisław Cat-Mackiewicz

Ferdynand Zweig

Erik von Kuehnelt-Leddihn

Alexis de Tocqueville - (1805-1859) - francuski myśliciel, socjolog, myśliciel polityczny i dyplomata, zwolennik konserwatywnego liberalizmu. Autor znakomitych dzieł "Dawny ustrój i rewolucja", "O demokracji w Ameryce".
Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

*

Niech żyje swobodny przepływ towarów, ludzi, kapitału i usług!

*

Cytaty

Wolność jest najtańszą, najskuteczniejszą i najlepszą sztuką rządzenia i gospodarowania.
(Ferdynand Zweig)

Wielu ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jedynym skutkiem protekcjonizmu jest przeniesienie produkcji z miejsc, w których na jednostkę kapitału i włożonej pracy przynosiła większy wytwór, do miejsc, w których dostarcza mniejszy. Czyni ludzi biedniejszymi, nie bogatszymi.
(Ludwig von Mises)

Trzy całkowicie lewicowe rewolucje - francuska, bolszewicka i nazistowska - ukształtowały historię ostatnich 200 lat i sprawiły, że były one 'Stuleciami G': gilotyn, więzień, szubienic, komór gazowych i łagrów (ang. guillotines, gaols, gallows, gas chambers, gulags).
(Erik von Kuehnelt-Leddihn)

Socjaliści Obawiają się Wszelkiej Wolności

[...] A zatem, jaką wolność powinien ustawodawca pozwolić ludziom posiadać? Wolność sumienia? (Ale gdyby to zostało przyzwolone widzieli byśmy ludzi korzystających z tej sposobności dla stania się ateistami.) Zatem wolność wykształcenia? (Ale rodzice płaciliby profesorom za nauczanie swoich dzieci niemoralności i kłamliwości; poza tym według p. Thiers'a, jeśli wyszkolenie oddanoby narodowej wolności, przestałoby być narodowym, i uczyli byśmy nasze dzieci idei Turków lub Hindusów; podczas gdy, dzięki temu prawnemu despotyzmowi nad wyszkoleniem, nasze dzieci teraz mają szczęście uczyć się szlachetnych idei Rzymian.)

Zatem wolność pracy? (Ale to oznaczałoby konkurencję która, z kolei, zostawia produkcję nieskonsumowaną, rujnuje przedsiębiorców i wyniszcza ludzi.)

Może wolność handlu? (Ale każdy wie - i popierający taryfy celne udowodnili wielokrotnie - że wolność handlu rujnuje każdą osobę, która jest handlem zajęta, i że konieczne jest ograniczenie wolności handlu w celu utrzymania pomyślnego rozwoju [kraju].)

Może zatem wolność stowarzyszeń? (Ale według socjalistycznej doktryny, prawdziwa wolność i dobrowolne stowarzyszenia są sprzeczne ze sobą i celem socjalistów jest ograniczenie wolności stowarzyszeń ściśle w celu zmuszenia ludzi do łączenia się razem w prawdziwej [w ich interpretacji] wolności.)

Jasne jest zatem, że sumienie socjalistycznych demokratów nie może pozwolić ludziom mieć jakiejkolwiek wolności, ponieważ oni wierzą, że charakter ludzi dąży zawsze do każdego rodzaju degradacji i katastrofy. Naturalnie, zatem ustawodawca musi planować dla ludzi, aby ochronić ich przed nimi samymi."

(Frederic Bastiat - Prawo).

*

PS. Strona będzie stale rozbudowywana i udoskonalana w miare posiadanego czasu i środków.
Jeśli masz ochotę ją wesprzeć wejdź tutaj: dotacje

XHTML Polityka - mapa strony | SWIFT IBAN | Konta bankowe | © 2008-2014 Historia.info.pl - Site Design by jogaila